Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.01.2021
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji IV Kvartal 2020. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u IV kvartalu 2020. godine u odnosu na IV kvartal 2019. godine bilježi rast za 0,6%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa IV kvartalom 2019. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 5,0%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 3,2% i sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 3,7%.
Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u IV kvartalu 2020. godine u odnosu na III kvartal 2020. godine bilježi rast za 17,0%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa III kvartalom 2020. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 21,9%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 0,6%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi značajan rast od 39,6%.

Saopštenje


.