Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.02.2021
Građevinska aktivnost IV kvartal 2020. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u IV kvartalu 2020. godine veća je za 1,1% u odnosu na IV kvartal 2019. godine, dok je za 6,8% veća u odnosu na III kvartal 2020. godine.

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u IV kvartalu 2020. godine manji su za 1,5% u odnosu na IV kvartal 2019. godine, dok su za 4,5% veći u odnosu na III kvartal 2020. godine.

Saopštenje


.