Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

24.02.2021
Indeksi potrošačkih cijena Januar 2021. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru 2021. godine u odnosu na decembar 2020. godine u prosjeku su više za 0,3%. Potrošačke cijene u januaru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su niže za 0,7%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; čvrstih goriva; cigareta; usluga snabdijevanja vodom; usluga kanalizacije; mlijeka, sira i jaja; povrća; mesa. Potrošačke cijene u 2020. godini, u poređenju sa 2019. godinom, u prosjeku su bile niže za 0,3%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u januaru 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Alkoholna pića i duvan (2,5%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,3%); Prevoz (1,0%); Hrana i bezalkoholna pića (0,3%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-2,6%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,1%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.