Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

25.02.2021
Građevinske dozvole i prijave radova IV kvartal 2020. godine

U IV kvartalu 2020. godine u Crnoj Gori izdato je 69 građevinskih dozvola i prijava radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 31, dok se na pravne subjekte odnosi 38. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u IV kvartalu 2020. godine predviđeno je građenje 166 stanova, ukupne površine od 10 233 m².

Saopštenje


.