Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.02.2021
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva IV kvartal 2020. godine

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvrtom kvartalu 2020. godine iznosila je 10,0 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 3,1 mil. EUR ili 31,3%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 6,9 mil. EUR ili 68,7%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u četvrtom kvartalu 2020. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 18,2%, od čega je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 29,8% i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 13,6%.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtom kvartalu 2020. godine stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 41,3%, sirovo kravlje mlijeko učestvuje 19,3%, kokošija jaja učestvuju 11,0%, svježe voće učestvuje 7,6%, svježe povrće učestvuje 6,7%, ostali proizvodi 6,3%, industrijsko bilje 3,6%, svježa riba 3,1%, prerađevine voća i grožđa učestvuju 0,7% i grožđe učestvuje sa 0,4%.

Saopštenje


.