Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.03.2021
Indeksi potrošačkih cijena Februar 2021. godine

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru 2021. godine u odnosu na januar 2021. godine u prosjeku su više za 0,5%. Potrošačke cijene u februaru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su niže za 0,1%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; povrća; voća; cipela i ostale obuće; mlijeka, sira i jaja; ulja i masti; hljeba i žitarica. Potrošačke cijene u periodu januar-februar 2021. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su niže za 0,4%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u februaru 2021. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: Prevoz (1,5%); Hrana i bezalkoholna pića (0,7%); Ostala dobra i usluge (0,5%); Zdravlje (0,3%); Odjeća i obuća (0,1%); Rekreacija i kultura (0,1%); Hoteli i restorani (0,1%); dok je pad cijena zabilježen u grupi Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.