Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.03.2021
Prosječne zarade (plate) Februar 2021. godine

Prosječna zarada (bruto) u februaru 2021. godine u Crnoj Gori iznosila je 790 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 529 eura. Prosječna (neto) zarada u februaru 2021. godine u odnosu na januar 2021. godine zabilježila je pad od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u februaru 2021. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,1%.

Ako se ima u vidu da su potroščke cijene u februaru 2021. godine u odnosu na januar 2021. godine zabilježile rast od 0,5% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,7%.

Saopštenje


.