Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

13.04.2021
Srednje škole i resursni centri početak školske 2020/2021. godine

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj upisanih učenika u srednjim školama i resursnim centrima, na početku školske 2020/2021. godine.

Broj upisanih učenika u srednjim školama na početku školske 2020/2021. godine iznosio je 26 816, a u resursnim centrima 139 učenika.

Od ukupnog broja učenika koji su upisali srednju školu (26 816), 48,5% ili 13 015 su ženskog pola, a 51,5% ili 13 801 muškog pola.

Saopštenje


.