Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

02.12.2021
Zajedničko saopštenje Uprave prihoda i carina i Uprave za statistiku

Shodno Sporazumu o saradnji iz 2010. godine o razmjeni podataka između Uprave prihoda i carina i Uprave za statistiku, Uprava prihoda i carina dostavlja podatke o broju osiguranika Upravi za statistiku do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, a za potrebe sprovođenja „Statističkog istraživanja o osiguranicima-zaposlenima po djelatnostima i opštinama“.

Detaljnom analizom podataka ustanovljene su nelogičnosti u istima u odnosu na kretanje ostalih makroekonomskih indikatora i uobičajenih kretanja broja zaposlenih naročito imajući u vidu sezonski karakter. Iz navedenih razloga, Uprava za statistiku je zatražila od Uprave prihoda i carina Crne Gore dostavljanje ažurirane baze podataka o kretanju broja osiguranika, što predstavlja osnovni izvor podataka za statistiku zaposlenih.

Nakon uvida u prispjele baze podataka za period od januara 2021. godine zaključno sa oktobrom 2021. godine, sa presjekom na dan 26. novembar 2021. godine, primjećene su razlike u podacima u odnosu na ranije dostavljene. Razlozi koji su doveli do odstupanja u podacima odnose se na:

  • neažurnost u dostavljanju prijava od strane poslodavaca;
  • kašnjenje prilikom unosa obrazaca uslijed velikog obima posla u pojedinim područnim jednicima u toku turističke sezone;
  • kratak vremenski period između dostavljanja podataka i perioda na koji se podaci odnose, i sl.

Poštujući principe kvaliteta zvanične statistike, a posebno imajući u vidu pravovremenost i značaj tačnih podataka za donošenje odluka svih korisnika zvanične statistike, bilo je neophodno revidirati kompletnu vremensku seriju podataka za 2021. godinu.

Revizija ovih podataka usloviće revizije i svih ostalih statističkih podataka koji se vezuju za navedeni vremenski period, a input im je statistika zaposlenih.

Uprava za statistiku obavještava korisnike da su revidirani podaci objavljeni u publikaciji “Mjesečni statistički pregled” koja je dostupna na zvaničnom sajtu Uprave za statistiku.

Takođe, Uprava prihoda i carina i Uprava za statistiku će nastaviti kontinuiranu saradnju u cilju unapređenja kvaliteta zvanične statistike.

Saopštenje


.