Novosti

26.01.2022
Indeks prometa u trgovini na malo IV Kvartal 2021. godine

Promet robe u trgovini na malo u IV kvartalu 2021. godine u odnosu na IV kvartal 2020. godine veći je za 18,4% u tekućim i 12,7% u stalnim cijenama.
Promet robe u trgovini na malo u IV kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2021. godine manji je za 19,1% u tekućim i 20,4% u stalnim cijenama.
Promet u trgovini na malo motornim gorivima u IV kvartalu 2021. godine u odnosu na IV kvartal 2020. godine veći je za 29,1%, dok je u odnosu na III kvartal 2021. godine promet manji za 23,6%.
Promet u trgovini na malo prehranom u IV kvartalu 2021. godine u odnosu na IV kvartal 2020. godine veći je za 11,1%, dok je u odnosu na III kvartal 2021. godine promet manji za 26,6%.
Promet u trgovini na malo farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima je u IV kvartalu 2021. godine veći za 38,2% u odnosu na IV kvartal 2020. godine, dok je za 10,3% veći u odnosu na III kvartal 2021. godine.
Promet u trgovini na malo ostalim neprehrambenim proizvodima je u IV kvartalu 2021. godine veći za 21,7% u odnosu na IV kvartal 2020. godine, dok je u odnosu na III kvartal 2021. godine promet manji za 14,0%.

Saopštenje


.