Novosti

27.01.2022
Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori IV Kvartal 2021. godine

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u IV kvartalu 2021. godine u odnosu na IV kvartal 2020. godine bilježe rast od 13,0%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa IV kvartalom 2020. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 25,6%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 13,0% u odnosu na IV kvartal 2020. godine.

Cijene industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori u IV kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal iste godine bilježe rast od 2,8%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa III kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 11,2%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 2,8% u odnosu na III kvartal 2021. godine.

Saopštenje


.