Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.01.2022
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji IV Kvartal 2021. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u IV kvartalu 2021. godine u odnosu na IV kvartal 2020. godine bilježi isti nivo. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa IV kvartalom 2020. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 27,5%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 21,4% dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 14,9%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u IV kvartalu 2021. godine u odnosu na III kvartal 2021. godine bilježi rast za 16,6%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa III kvartalom 2021. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 7,4%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 7,6%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 37,2%.

Saopštenje


.