Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

21.03.2022
Minimalna potrošačka korpa Februar 2022.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za februar 2022. godine iznosila je 693,7 eura.
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 311,6 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 382,1 eura.
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u februaru 2022. godine, u odnosu na januar 2022. godine, zabilježila je rast od 1,9%.
Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u februaru 2022. godine u odnosu na januar 2022. godine, zabilježili su rast od 2,9%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na januar 2022. godine, zabilježili rast od 1,0%.

Saopštenje


.