Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

06.04.2022
Osnovno obrazovanje - Početak školske 2021/2022. godine

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj odjeljenja, učenika i nastavnika (po polu, razredima i opštinama), u osnovnim školama i resursnim centrima na početku školske 2021/2022. godine.

Broj upisanih učenika u osnovnim školama na početku školske 2021/2022. godine iznosio je 68 994, a u resursnim centrima 132 učenika. Od ukupnog broja učenika koji su upisali osnovnu školu (68 994), 47,9% ili 33 057 su djevojčice, a 52,1% ili 35 937 su dječaci.

Saopštenje


.