Istraživanje o zadovoljstvu korisnika 2022. godine - U cilju praćenja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrđivanjem njihovih potreba, Uprava za statistiku sprovodi Istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
Novosti

13.04.2022
Srednje škole - Početak školske 2021/2022. godine

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj upisanih učenika u srednjim školama i resursnim centrima, na početku školske 2021/2022. godine.

Broj upisanih učenika u srednjim školama na početku školske 2021/2022. godine iznosio je 25 245, a u resursnim centrima 128 učenika.

Od ukupnog broja učenika koji su upisali srednju školu (25 245), 49,3% ili 12 433 su ženskog pola, a 50,7% ili 12 812 muškog pola.

Saopštenje


.