Novosti

28.04.2022
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2021. godine bilježe rast od 36,4%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa prvim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 17,5%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 39,6% u odnosu na prvi kvartal 2021. godine.

Cijene proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine bilježe rast od 11,1%. Posmatrano prema sektorima Klasifikacije djelatnosti 2010, u poređenju sa četvrtim kvartalom 2021. godine, sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 4,2%, dok sektor Prerađivačka industrija bilježi rast od 12,2% u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine.

Saopštenje


.