Novosti

10.05.2022
Indeks prometa u uslugama

Indeks prometa u uslugama u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2021. godine veći je za 41,1%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine manji za 17,2%. Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2021. godine veći je za 36,5%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine manji za 13,6%. Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2021. godine veći je za 52,0%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine manji za 9,3%. Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2021. godine veći je za 146,4%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine manji za 17,6%. Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u prvom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2021. godine veći je za 22,8%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine manji za 21,0%.

Saopštenje


.