Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

25.05.2022
Građevinske dozvole i prijave radova

U prvom kvartalu 2022. godine u Crnoj Gori izdate su 64 građevinske dozvole i prijave radova. Od ukupnog broja izdatih građevinskih dozvola i prijava radova, na fizička lica se odnosi 42, dok se na pravne subjekte odnosi 22. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim prijavama radova u prvom kvartalu 2022. godine predviđeno je građenje 479 stanova, ukupne površine od 28 304 m².

Saopštenje


.