Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.05.2022
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-april 2022. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 216,4 miliona eura, što ukazuje na rast od 56,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 278,6 miliona eura, a uvoz 937,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 105,2%, a uvoz veći za 46,7%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 29,7% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 21,2%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 105,3 miliona eura (koje čine: Električna energija – 100,2 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6) u iznosu od 191,6 miliona eura ( koje čine: Obojeni metali – 45,9 mil. eura, Proizvodi od nemetalnih minerala – 37,4 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Švajcarska (63,8 mil. eura), Srbija (45,6 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (43,5 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (157,8 mil. eura), Kina (91,0 mil. eura) i Njemačka (75,0 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.