Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.06.2022
Komparativni nivoi cijena u 2021. godini

Prema konačnim podacima EUROSTAT-a, u okviru projekta pariteta kupovne moći, nivo cijena potrošnih dobara i usluga u Crnoj Gori u 2021. godini iznosio je 60% prosjeka EU.
Nivoi cijena za potrošna dobra i usluge značajno su varirali među zemljama članicama Evropske unije u 2021. godini. Danska i Irska bilježe najveći nivo cijena (140% prosjeka EU), zatim slijede Luksemburg (132%), Švedska (128%) i Finska (126%), dok su najniži nivoi cijena zabilježeni u Rumuniji i Bugarskoj (56%) i Poljskoj (60%).
Od zemalja iz regiona, Hrvatska bilježi najveći nivo cijena potrošnih dobara i usluga koji iznosi 71% prosjeka EU, dok Albanija i Srbija bilježe nivo cijena od 61% i 60% prosjeka EU. Nivo cijena potrošnih dobara i usluga u Bosni i Hercegovini iznosi 56% evropskog prosjeka, dok u Sjevernoj Makedoniji iznosi 52% evropskog prosjeka.

Saopštenje


.