Novosti

26.07.2022
Investicije u osnovna sredstva

Ostvarene investicije u osnovna sredstva u Crnoj Gori u 2021. godini iznosile su 761 mil. EUR, što je za 4,9% manje u odnosu na 2020. godinu.

U ukupnim ostvarenim investicijama u 2021. godini, najveće učešće imale su investicije u nova osnovna sredstva 93,6%, investicije u polovna osnovna sredstva u ukupnim investicijama učestovale su 3,8% a investicije u intelektualnu svojinu 2,5%.

Učešće građevinskih radova u investicijama iznosilo je 52,1%, opreme 41,5%, a ostalo 6,5%.

Saopštenje


.