Novosti

28.07.2022
Indeks proizvodnje i prometa u industriji

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u II kvartalu 2022. godine u odnosu na II kvartal 2021. godine bilježi rast od 17,2%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa II kvartalom 2021. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 61,9%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 14,2% dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 16,1%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u II kvartalu 2022. godine u odnosu na I kvartal 2022. godine bilježi pad za 8,7%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa I kvartalom 2022. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 32,3%, sektor Prerađivačka industrija bilježi rast 29,5%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 43,9%.

Saopštenje


.