Novosti

28.07.2022
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u junu 2022. godine u Crnoj Gori iznosila je 873 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 708 eura. Prosječna (neto) zarada u junu 2022. godine u odnosu na maj 2022. godine zabilježila je pad od 0,3%, dok je prosječna (neto) zarada u junu 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 33,6%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu 2022. godine u odnosu na maj 2022. zabilježile rast od 1,8% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 2,1%.

Prosječna zarada (bruto) u drugom kvartalu 2022. godine u odnosu na prvi kvartal 2022. godine zabilježila je pad od 0,3%.

Saopštenje


.