Novosti

21.09.2022
Kvartalni bruto domaći proizvod

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP) Crne Gore za drugi kvartal 2022. godine, u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode, a u skladu sa ESA 2010 metodologijom.

Bruto domaći proizvod Crne Gore u drugom kvartalu 2022. godine iznosio je 1 395,8 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 1 137,7 miliona eura.

Stopa realnog rasta BDP-a u drugom kvartalu 2022. godine iznosila je 12,7%.

Saopštenje

 


.