Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.12.2022
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za novembar 2022. godine iznosila je 799,7 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 375,5 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge iznosili 424,2 eura.

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u novembru 2022. godine, u odnosu na oktobar 2022. godine, zabilježila je rast od 0,7%.

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u novembru 2022. godine u odnosu na oktobar 2022. godine, zabilježili su rast od 0,6%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na oktobar 2022. godine, zabilježili rast od 0,8%.

Saopštenje


.