Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

26.12.2022
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2021. godini

Osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti obuhvaćena ovim saopštenjem su: materijalno obezbjeđenje porodice, lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć i dodatak za djecu.

Mjesečni prosjek korisnika materijalnih davanja socijalne zaštite za 2021. godinu prema vrsti davanja iznosio je:

• materijalno obezbjeđenje koristilo je 8 037 porodica i 27 284 člana porodice;
• pravo na ličnu invalidninu imalo je 2 847 lica;
• pravo na njegu i pomoć ostvarilo je 18 970 lica;
• dodatak za djecu koristilo je 34 150 nosilaca prava na dodatak za djecu i 49 477 djece koja su koristila ovo pravo.

Saopštenje


.