Novosti

29.12.2022
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u novembru 2022. godine u Crnoj Gori iznosila je 892 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 721 eura.

Prosječna (neto) zarada u novembru 2022. godine u odnosu na oktobar 2022. godine zabilježila je rast od 0,1%, dok je prosječna (neto) zarada u novembru 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 34,8%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u novembru 2022. godine u odnosu na oktobar 2022. zabilježile rast od 0,9% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,8%.

Saopštenje


.