Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

09.02.2023
Indeks prometa u uslugama

Indeks prometa u uslugama u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine veći je za 19,3%, dok je u odnosu na treći kvartal 2022. godine manji za 19,0%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru G - Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima i trgovina na veliko u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine veći je za 19,9%, dok je u odnosu na treći kvartal 2022. godine manji za 12,2%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru H - Saobraćaj i skladištenje u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine veći je za 30,3%, dok je u odnosu na treći kvartal 2022. godine manji za 22,1%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru I - Usluge smještaja i ishrane u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine veći je za 37,2%, dok je u odnosu na treći kvartal 2022. godine manji za 64,6%.

Indeks prometa u uslugama u sektoru J - Informisanje i komunikacije u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine veći je za 4,5%, dok je u odnosu na treći kvartal 2022. godine veći za 2,7%.

Saopštenje


.