Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

22.02.2023
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru 2023. godine u odnosu na decembar 2022. godine u prosjeku su više za 0,4%. Potrošačke cijene u januaru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 16,2%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: hljeb i žitarice; mlijeko, sir i jaja; duvan; frizerske usluge i ostale usluge za ličnu njegu; ulja i masti; kratkotrajna dobra za rutinsko održavanje domaćinstva; meso; ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu. Potrošačke cijene u periodu januar-decembar 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 13,0%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u januaru 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Ostala dobra i usluge (2,2%); Alkoholna pića i duvan (2,0%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,7%); Hrana i bezalkoholna pića (1,6%); Zdravlje (0,9%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,4%); Rekreacija i kultura (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-5,4%); Prevoz (-0,3%); Restorani i hoteli (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.