Novosti

28.02.2023
OBAVJEŠTENJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA POVODOM DEFINISANJA NACIONALNIH POTREBA ZA POPIS POLJOPRIVREDE U CRNOJ GORI

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/18), Uprava za statistiku objavljuje

OBAVJEŠTENJE

nevladinim organizacijama da, u skladu sa Javnim pozivom nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za definisanje nacionalnih potreba za Popis poljoprivrede u Crnoj Gori, objavljenim 14.02.2023. godine na internet stranici  Uprave za statistiku,  nije bilo prijavljenih kandidata.


.