Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.03.2023
Indeksi potrošačkih cijena - Februar 2023.

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u februaru 2023. godine u odnosu na januar 2023. godine u prosjeku su više za 0,5%. Potrošačke cijene u februaru 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 15,1%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: povrće; meso; odjeća; gorivo i mazivo za motorna vozila; hljeb i žitarice; mineralna voda, bezalkoholna pića, sokovi od voća i povrća; voće; cipele i ostala obuća. Potrošačke cijene u periodu januar-februar 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 15,7%.
Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u februaru 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Odjeća i obuća (1,3%); Hrana i bezalkoholna pića (0,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,8%); Ostala dobra i usluge (0,8%); Alkoholna pića i duvan (0,5%); Prevoz (0,4%); Rekreacija i kultura (0,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%); Komunikacije (0,2%); Zdravlje (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupi Restorani i hoteli (-1,2%).
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.