Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.03.2023
Obavještenje nevladinim organizacijama

OBAVJEŠTENJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA POVODOM DEFINISANJA NACIONALNIH POTREBA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA ZVANIČNE STATISTIKE 2024 – 2028. GODINA SA AKCIONIM PLANOM REALIZACIJE ZA PERIOD 2024 - 2025. GODINE I PROGRAMA ZVANIČNE STATISTIKE ZA PERIOD 2024 – 2028. GODINE

 

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/18), Uprava za statistiku objavljuje

OBAVJEŠTENJE

nevladinim organizacijama da, u skladu sa drugim Javnim pozivom nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za pripremu nacrta Strategije razvoja zvanične statistike za period 2024-2028. godine sa Akcionim planom realizacije strategije za period 2024 -2025. godine i Programa zvanične statistike za period 2024-2028. godine, objavljenom 03.03.2023. godine na internet stranici  Uprave za statistiku,  nije bilo prijavljenih kandidata.


.