Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.03.2023
Osnovno obrazovanje - Kraj školske 2021/2022. godine

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj učenika koji su završili osnovno obrazovanje u Crnoj Gori u osnovnim školama na kraju školske 2021/2022. godine. Osnovno obrazovanje na kraju školske 2021/2022. godine u osnovnim školama steklo je 7 313 učenika. Od ukupnog broja učenika koji su završili osnovnu školu (7 313), 3 515 ili 48,1% su djevojčice, a 3 798 ili 51,9% su dječaci.

Saopštenje


.