Novosti

30.03.2023
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-februar 2023. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 629,5 miliona eura, što ukazuje na rast od 27,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvoz robe imao je vrijednost od 156,8 miliona eura, a uvoz 472,7 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 21,6%, a uvoz veći za 29,7%. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 33,2% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 35,4%. U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 103,0 miliona eura (koje čine: Električna energija – 99,8 mil. eura i ostalo). U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 109,9 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 38,0 mil. eura i ostalo). Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (35,1 mil. eura), Slovenija (34,0 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (24,5 mil.eura). Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (75,1 mil. eura), Kina (54,6 mil. eura) i Njemačka (43,7 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.