Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

31.03.2023
Broj i struktura poslovnih subjekata u Crnoj Gori

Broj poslovnih subjekata u Crnoj Gori u 2022. godini iznosio je 45 675, što u odnosu na 2021. godinu kada ih je bilo 39 682, izraženo u procentima, predstavlja povećanje od 15,1%.

Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u 2022. godini je u Podgorici 15 860, što predstavlja 34,7% od ukupnog broja, a najmanji je u opštini Gusinje 35, odnosno 0,1% od ukupnog broja aktivnih poslovnih subjekata.

Saopštenje


.