Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

06.04.2023
Osnovno obrazovanje - Osnovne škole i resursni centri

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj odjeljenja, učenika i nastavnika (po polu, razredima i opštinama), u osnovnim školama i resursnim centrima na početku školske 2022/2023. godine.

Broj upisanih učenika u osnovnim školama na početku školske 2022/2023. godine iznosio je 70 173, a u resursnim centrima 129 učenika.
Od ukupnog broja učenika koji su upisali osnovnu školu (70 173), 48,1% ili 33 761 su djevojčice, a 51,9% ili 36 412 su dječaci.

Saopštenje


.