Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

13.04.2023
Srednje obrazovanje - Početak školske 2022/2023. godine

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj upisanih učenika u srednjim školama i resursnim centrima, na početku školske 2022/2023. godine.

Broj upisanih učenika u srednjim školama na početku školske 2022/2023. godine iznosio je 24 970, a u resursnim centrima 123 učenika.

Od ukupnog broja učenika koji su upisali srednju školu (24 970), 49,3 % ili 12 306 su ženskog pola, a 50,7% ili 12 664 muškog pola.

Saopštenje

 


.