Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

13.04.2023
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u martu 2023. godine u odnosu na februar 2023. godine u prosjeku su manje za -0,7%. Potrošačke cijene u martu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 10,5%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: gorivo i mazivo za motorna vozila; cipele i ostala obuća; održavanje i popravka vozila; meso; restorani, kafei i slično; odjeća; prehrambeni proizvodi n.d.s.; čvrsta goriva. Potrošačke cijene u periodu januar-mart 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 13,9%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u martu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Prevoz (2,0%); Odjeća i obuća (1,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,5%); Zdravlje (0,4%); Rekreacija i kultura (0,3%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,2%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Hrana i bezalkoholna pića (-3,0%); Ostala dobra i usluge (-0,4%); Komunikacije (-0,1%); Restorani i hoteli (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje

Infografik


.