Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.04.2023
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u I kvartalu 2023. godine u odnosu na I kvartal 2022. godine bilježi rast od 9,5%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa I kvartalom 2022. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 14,0%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 8,7%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 34,4%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u I kvartalu 2023. godine u odnosu na IV kvartal 2022. godine bilježi pad za 2,5%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa IV kvartalom 2022. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 14,8%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 25,3%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 28,9%.

Saopštenje


.