Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.04.2023
Sklopljeni i razvedeni brakovi u Crnoj Gori

Statistika sklopljenih i razvedenih brakova ima za cilj proizvodnju podataka koji omogućavaju osnovne demografske analize stanovništva na nivou Crne Gore ili opština. Podaci predstavljaju osnov za izračunavanje niza analitičkih demografskih indikatora.

U Crnoj Gori, u 2022. godini, sklopljen je 3 291 zakonski brak, a broj pravosnažno razvedenih brakova je 690.

Broj sklopljenih brakova u 2022. godini veći je za 3,0% u odnosu na 2021. godinu. Statistika brakova u 2022. godini bilježi pad broja razvedenih brakova za 10,2% u odnosu na 2021. godinu.

Saopštenje


.