Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.04.2023
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-mart 2023. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 034,1 miliona eura, što ukazuje na rast od 21,8% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 215,3 miliona eura, a uvoz 818,8 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 8,2%, a uvoz veći za 26,0%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 26,3% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 30,6%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 130,7 miliona eura (koje čine: Električna energija – 126,2 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 194,5 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 64,9 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (50,5 mil. eura), Slovenija (37,8 mil. eura), i Bosna i Hercegovina (35,0 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (132,2 mil. eura), Kina (100,8 mil. eura) i Njemačka (76,5 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.