Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.04.2023
Prosječne zarade (plate)

Prosječna zarada (bruto) u martu 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 970 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 781 euro. Prosječna (neto) zarada u martu 2023. godine u odnosu na februar 2023. godine zabilježila je rast od 1,3%, dok je prosječna (neto) zarada u martu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 10,9%.

Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu 2023. godine u odnosu na februar 2023. zabilježile pad od 0,7% proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 2,0%.

Prosječna zarada (bruto) u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine zabilježila je rast od 6,9%.

Saopštenje


.