Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

09.05.2023
Porušene zgrade sa stanovima - 2022.

Istraživanjem o porušenim zgradama sa stanovima obuhvata se svaka srušena zgrada u kojoj se nalazio jedan ili više stanova, zatim zgrade u kojima je došlo do promjene namjene stambenog prostora u nestambeni ili spajanja dva ili više stanova u jedan stan.
Prema informacijama dobijenih od nadležnog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u 2022. godini nije bilo porušenih stanova.

Saopštenje


.