Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

11.05.2023
Građevinska aktivnost

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u prvom kvartalu 2023. godine manja je za 7,0% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine, dok su za 16,9% manji u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine.

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u prvom kvartalu 2022. godine manji su za 1,5% u odnosu na prvi kvartal 2022. godine, dok su za 5,7% manji u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine.

Saopštenje


.