Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.05.2023
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu 2023. godine u odnosu na mart 2023. godine u prosjeku su više za 0,2%. Potrošačke cijene u aprilu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 8,6%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: odjeća; povrće; cipele i ostala obuća; meso; stvarne rente koje plaćaju stanari za primarno boravište; usluge smještaja; vazdušni prevoz putnika; voće. Potrošačke cijene u periodu januar-april 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 12,5%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u aprilu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Odjeća i obuća (4,2%); Rekreacija i kultura (0,8%); Restorani i hoteli (0,7%); Hrana i bezalkoholna pića (0,4%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Zdravlje (-1,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-1,3%); Prevoz (-0,9%); Ostala dobra i usluge (-0,9%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,4%); Komunikacije (-0,1%); Alkoholna pića i duvan (-0,1%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.