Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

18.05.2023
Punoljetni učinioci krivičnih djela

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih punoljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2022. godine.

Ukupan broj prijavljenih punoljetnih učinilaca krivičnih djela u 2022. godini iznosio je 5 358. Od tog broja, 4 025 su poznati, a 1 333 nepoznati učinioci krivičnih djela.

Optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 1 679, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 1 619.

Saopštenje


.