Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

18.05.2023
Maloljetni učinioci krivičnih djela

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih maloljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2022. godine.

Ukupan broj prijavljenih maloljetnih učinilaca krivičnih djela u 2022. godini iznosio je 209.

Optuženih maloljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 119, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 113.

Saopštenje


.