Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

25.05.2023
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2023. godine iznosila je 9,7 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 4,1 mil. EUR ili 42,3%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 5,6 mil. EUR ili 57,7%.

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 87,1%, pri čemu je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 123,8% i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 67,1%.

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom kvartalu 2023. godine sirovo kravlje mlijeko učestvuje 26,6%, kokošija jaja po 25,7, stoka po vrstama i kategorijama 15,4%, ostali proizvodi 11,5%, svježe povrće učestvuje sa 11,3%, svježa riba 4,5%, voće učestvuje 3,8%, prerađevine voća i grožđa 0,7% i industrijsko bilje 0,5%.

Saopštenje


.