Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

30.05.2023
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-april 2023. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 385,5 miliona eura, što ukazuje na rast od 13,6% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 271,0 miliona eura, a uvoz 1 114,5 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 2,7%, a uvoz veći za 18,4%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 24,3% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 29,6%.

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 161,3 miliona eura (koje čine: Električna energija – 155,3 mil. eura i ostalo).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 262,6 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 92,4 mil. eura i ostalo).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (65,4 mil. eura), Bosna i Hercegovina (45,3 mil. eura) i Slovenija (44,9 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (187,3 mil. eura), Kina (130,8 mil. eura) i Njemačka (107,0 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.