Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.07.2023
Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori

Broj aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori u 2022. godini iznosio je 18 402, što u odnosu na 2021. godinu, kad ih je bilo 14 673, izraženo u procentima, predstavlja povećanje od 25,4%.

Najveći broj aktivnih poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u 2022. godini je u Budvi 5 768 što predstavlja 31,3% od ukupnog broja. Zatim slijede opštine Podgorica i Bar.

Saopštenje


.